Blue Luminaire

Nick Martin – Composer

Video

Bittersweet – KIMI (music by Nikki Martin) © Dacapo Records 2022
Let Go – Blue Luminaire (music by Nick Martin) – © Bella Union 2022
Held (ft. Lucky Lo) – Blue Luminaire (music by Nick Martin) – © Bella Union 2022
My (extract from ‘Our’) – Blue Luminaire (music by Nick Martin) – © Bella Union 2022